Upozornění – neomluvené absence

Upozornění – neomluvené absence

Vzhledem k tomu, že se u dentální hygieny zvyšuje množství klientů kteří se bez omluvy alespoň 48 hodin předem nedostaví na smluvený termín, budou neomluvené absence sankcionovány poplatkem v plné výši ceny ošetření.